John van Zuijlen.nl

Geschiedenis havo

Alle berichten en artikelen die te maken hebben met Geschiedenis voor de havo

18 september 2016

Geweld beschrijven of verzwijgen

Twee boeken die de moeite waard zijn. Lees de artikelen hierover in de NRC

26 oktober 2015

Kenmerkende aspecten in beeld

De praktische opdracht ‘Kenmerkende aspecten in beeld’ voor havo5 staat hier klaar.

2 oktober 2015

Rechtsstaat en democratie

Hoe werd Nederland bestuurd vanaf de Middeleeuwen? Hoe ontwikkelden zich zeventien (later zeven) gewesten onder Bourgondisch en Habsburgs bestuur tot een eenheidsstaat? Hoe was de relatie tussen volk en bestuur? Het thema Rechtsstaat en Democratie behandeld in 5 PowerPointPresentaties.

25 mei 2015

Havo 4 ontdekt de industriële samenleving

De industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving. Maar hoe zag die samenleving eruit?

13 mei 2015

PowerPoints voor havo 5

De geschiedenis-PowerPoints over de tijdvakken 1 t/m 8 en over Duitsland tussen 1871 en 1945 staan hier voor jullie klaar

14 september 2013

Havo geschiedenis: studieplanner, pta en meer

De studieplanner en het pta voor het nieuwe schooljaar staan hier klaar. En nog wat interessante bestanden.