John van Zuijlen.nl

Havo 4 ontdekt de industriële samenleving

De industriële revolutie is een van de grootste veranderingen in de geschiedenis en had dan ook op tal van terreinen verstrekkende gevolgen. Of zoals het in een van de kenmerkende aspecten van de negentiende eeuw wordt gezegd: “de industriële revolutie legde in de westerse wereld de basis voor een industriële samenleving.”

Maar hoe zag die samenleving eruit? Het was in ieder geval een samenleving met vele gezichten. Door te kijken naar arbeidsreglementen uit de negentiende eeuw krijgen we een idee:

Maar wat kostte het levensonderhoud in 1850 en 1913? Het Centraal Bureau voor de Statistiek brengt uitkomst.

Een heel ander gezicht van de negentiende eeuw biedt het Rijksmuseum: Kijk even hier.

MODERN IMPERIALISME
Kleine aanvulling op eerdere presentaties – Klik hier voor een PowerPoint over modern imperialisme