John van Zuijlen.nl

Rechtsstaat en democratie

Hoe werd Nederland bestuurd vanaf de Middeleeuwen? Hoe ontwikkelden zich zeventien (later zeven) gewesten onder Bourgondisch en Habsburgs bestuur tot een eenheidsstaat? Hoe was de relatie tussen volk en bestuur?Het thema Rechtsstaat en Democratie behandeld in 5 Powerpoinpresentaties
Aan de orde komen de Nederlandse Opstand, de Bataafse revolutie en republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de Liberale grondwet van 1848 en de opkomst van de belangrijkste politieke stromingen in de negentiende eeuw.
1. Van gewesten naar eenheidsstaat (1428-1648)
2. Bataafse revolutie en republiek (1781-1813)
3. De liberalen
4. De confessionelen
5. De socialisten