John van Zuijlen.nl

Slecht werkende fabriek leidde tot donker Oss

Als de verschillende provinciebesturen straks besluiten de energiebedrijven aan buitenlandse ondernemingen te verkopen komt er dan een einde aan het bezit door de overheid van een weer een energiebedrijf. Ooit bezaten zelfs gemeenten energiebedrijven. Zo was de gemeente Oss ooit de trotse eigenaar van de gemeentelijke gasfabriek. Nou ja trots, de gemeente heeft er ook veel ellende aan beleefd.

De Osse gasfabriek, hij stond vanzelfsprekend aan de Gasstraat, net over het spoor, kampte in het begin van 1920 met ernstige problemen. De kwaliteit van het gas liet zeer te wensen over en de Osse gasverlichting functioneerde daardoor niet naar behoren. Een journalist van De Stad Oss probeerde achter de oorzaken van het probleem te komen en stelde zich in verbinding met de directeur J. Donkers van de gasfabriek. Deze liet hem echter weten dat het niet op zijn weg lag hierover inlichtingen te verstrekken ‘daar zulks het karakter zou hebben van het afleggen van verantwoording’ en daartoe was hij tegenover de krant niet verplicht.

De Stad Oss kon haar lezers over deze kwestie dus niet informeren en braaf als de krant toen nog was, gebeurde dat ook niet. Toch is er wel enkele keren over deze zaak geschreven, maar dan in de rubriek ‘ingezonden mededelingen’.

Op 2 en 6 maart plaatste de reactie daarin namelijk enkele ingezonden hekeldichten. En die bleven niet bepaald ongelezen, te oordelen althans naar de heftige discussie hierover in de Osse gemeenteraad.

Vooral het raadslid B√ľngener haalde fel tegen de krant uit en bestempelde de dichtsels waarin directeur Donkers van de gasfabriek op de korrel werd genomen als ‘onzinnige courantenprullaria’. De directeur had inderdaad een toepasselijke naam wat een zekere Watersloot inspireerde tot de volgende dichtregels: ‘Wijl ‘Donker’ niet weet wat licht is, weet hij licht ook niet dat het zo donker is’. Op 16 maart voegde hij op de wijze van O, dennenboom, nog toe: O, Gasfabriek, O, Gasfabriek, Wij treuren bij uw lichten. Nu ‘Donker’ in uw wapen prijkt en van uw licht zeer weinig blijkt. O, Gasfabriek, O, Gasfabriek Hoe staat het met uw ovens. Wordt ooit de zaak nog hersteld of blijft ge wat eens is voorspeld, een strop voor Oss, een strop in aller eeuwen’.
Verkopen! zouden we nu zeggen.