John van Zuijlen.nl

Het nieuwe jaar begint met muziek of een zedenpreek

Oss heeft er dank zij een knallende ruzie in de VVD sedert vijf dagen een nieuwe politieke eenmanspartij bij. Maar die realiteit moet nog even plaats maken voor de recepties en concerten die in de eerste week van een nieuw jaar traditioneel de aandacht opeisen. Voor de liefhebbers van nieuwjaarsconcerten lag het hoogtepunt in het afgelopen weekend, verzorgd door Drumfanfare DIOS uit Oijen, de Lithse fanfare St. Lambertus en de Osse stadsharmonie KVA.

De nieuwjaarsconcerten die harmonie- en fanfaregezelschappen rond de jaarwisseling vaak houden, vormen een traditie die ‘slechts’ enkele decennia oud is. De in 1835 opgerichte KVA houdt ze vanaf ongeveer 1980 toen dirigent Bert de Knegt ze introduceerde. Daarvoor werd er vaak geconcerteerd net voor Kerstmis of op tweede kerstdag. Dat deed de in 1928 opgerichte bedrijfsfanfare van Hartog ook en wel sedert Kerstmis 1969 toen het eerste kerstconcert, later omgedoopt tot ‘Volkskerstzang’, gehouden werd. De Lithse fanfare Sint Lambertus (1921) was er vroeger bij en hield in 1923 haar eerste kerstconcert. Om de uitvoering aantrekkelijker te maken vulde ook de komiek Jos. van Herwaarden een deel van het programma. Die sandwichformule bleek dermate geslaagd dat die het jaar daarop, op 19 februari 1924, opnieuw volle zalen trok. Vreemd was wel dat één avond voor mannen was en één voor vrouwen. Maar dat lag mogelijk aan het soort grappen die op de respectievelijke avonden verteld werden. Overigens komt er in de annalen van de Lithse fanfare al in 1938 een nieuwjaarsuitvoering voor. Die werd gehouden met toneelvereniging ‘Kunst na Arbeid’.

De misschien wel meest opmerkelijke nieuwjaarsreceptie ‘van vroeger’ vond  plaats op 3 januari 1931 in Oss-zuid. Daar waren honderd ouders van lagere schoolkinderen bijeen gekomen om ernstig onderhouden te worden over ‘het gebruik van bepaalde genotsmiddelen door kinderen’. De zedenpreek tegen alcohol en sigaretten werd afgestoken door de huisarts dokter Verbeek die ook nog voorzitter was van de Osse drankbestrijdersvereniging. Geen gezellig begin en je zou denken dat je beter bij de Lithse fanfare en komiek kon zitten. Maar de ouders vonden het prachtig om eens ‘over de zware taak der ouders’ te kunnen praten, aldus de krant. En zo is er overal een markt voor.