John van Zuijlen.nl

Film en massacultuur na 1945 – luisterles

In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kom de massacultuur op. Het belangrijkste massamedium – naast de krant – wordt de film. De meeste mensen gaan ook naar de bioscoop voor het Polygoonjournaal dat voor de hoofdfilm wordt vertoond. Met de film komt ook het filmidool op: James Dean, John Wayne, Marlon Brando en Marilyn Monroe. Hun fans willen er uitzien als zij. De Amerikaanse cultuur slaat over naar Nederland. In de jaren zestig en zeventig komt ook de televisie op als massamedium. Alle media richten zich op grote massa’s mensen. De massacultuur is ontstaan. Luister hier naar deze les (ca. 3 min.).

[audio:01_film_en_massacultuur.mp3]

Luisteren: Film en massacultuur na 1945 – luisterles