John van Zuijlen.nl

De informatiemaatschapij – luisterles

Vanaf 1900 raakt de Nederlandse samenleving verdeeld in 4 groepen: katholieken, protestanten, socialisten en liberalen. Deze groepen noemen we de zuilen. Het stempel dat zij op de samenleving drukken, heet de verzuiling. De zuilen richten in de jaren twintig hun eigen radiozenders op zoals ze al eerder eigen kranten, verenigingen en organisaties hadden opgericht. Zo ontstaan de KRO, de NCRV, de VARA en de AVRO. Na de Tweede Wereldoorlog komen daar de televisiezenders bij. Dan vooral ontstaat de informatiemaatschappij. Dat wil zeggen een samenleving waarin iedereen door massamedia (kranten, radio, tv, internet) snel op de hoogte is van ontwikkelingen en nieuws, overal in de wereld. Luister hier naar deze les (ca. 3 min.).

[audio:02_informatiemaatschappij.mp3]

Luisteren: Het ontstaan van de informatiemaatschappij na 1945 – luisterles