John van Zuijlen.nl

Beelden uit de klas – onbegrepen gedicht

Op 4 december was de school in de ban van Sinterklaas. En niet alleen de school. Havo 4 vond het prima want hun toets over Een vlucht regenwulpen viel door het vervallen van het zesde lesuur, uit. De ‘verrassing’ werd op het bord aangekondigd met het volgende -niet begrepen- gedicht. Het zal wel aan de dichter liggen?

Surprise

Niet door God de Here
maar door de heilige Sint
zal havo4 de Heilige liever vereren
dan de regenwulpen die ’t Hart bemint