John van Zuijlen.nl

Majesteitsschennis

Er is al bijna vijftig jaar niemand meer veroordeeld wegens majesteitsschennis. Zelfs sedert 1881 (toen majesteitsschennis met twee artikelen in het strafrecht kwam) is, juridisch gezien, slechts een handvol mensen in de verleiding gekomen om de majesteit te beledigen. Maar als je betrapt wordt, ben je ook meteen een paar jaar van de straat. Deze week dienden zich maar liefst 51 kandidaten tegelijk aan voor eenzame opsluiting. Zij rijmelden, op een gejatte melodie, een ode aan de koning zo vol taal-, spel- en stijlfouten dat daarmee het onderwijs, de liedjesschrijverij, de muziekliefhebber en de rest van Nederland in een klap werden voor gekke Henkie wordt versleten. Maar met het lef het lied aan ons toekomstig koningspaar op te dragen ondernamen zij ook een directe en geslaagde poging tot openlijke twijfel aan het intellectueel en muzikaal niveau van het koninklijk stel. Een belediging die neerkomt op een grove vorm van majesteitsschennis. Nou mag iemand natuurlijk ongestraft blijk geven van zijn mislukte schoolgang of zijn onmetelijk verstandelijk niveau, maar niet over de rug van ons koninklijk boegbeeld. Dus opsluiten die hap. Twee jaar wegens het beledigen van de koning (art. 111 WvS) en nog eens twee jaar voor het beledigen van zijn vrouw (art. 112 WvS). En heropvoeden: vervang in die tijd hun geluid van leegte door dat van de stilte.